RYCHLÁ POPTÁVKA

Výstavba optických sítí Praha a okolí

Zajišťujeme komplexní dodávku optického řešení pro váš objekt. V optických sítích se jako přenosové médium používá optické vlákno, které má díky svým vlastnostem v datových sítích jedinečnou a zcela nenahraditelnou roli. Jejich největší výhodou je skutečnost, že dokáží přenést signál na vzdálenost desítek kilometrů. Po jediném vlákně pak lze přenášet násobně vyšší množství dat, než po metalickém kabelu. Na krátkou vzdálenost může být nevýhodou oproti metalickému propojení vyšší pořizovací cena, proti tomu stojí prakticky nevyčerpatelná přenosová kapacita optického vlákna. Svazek metalických kabelů tak hravě předčí jeden kabel optický o stejném průměru. Další výhodou je, že signál posílaný do optického vlákna lze různě modifikovat a docílit tak například zvýšení kapacity už obsazeného vlákna.

Princip optické sítě

Stejně jako v případě metalických sítí se i ty optické vytváří jako pevná trasa z bodu A do bodu B, nejčastěji dvou rozvaděčů.
Typickým využitím optických sítí je propojení více rozvaděčů v jedné budově, ze kterých vedou strukturované kabeláže, nebo propojení více budov v rámci jednoho areálu. Moderní datová centra jsou pak bez optické sítě zcela nemyslitelná.

Svařování optických vláken

Existuje více způsobů, jak optické vlákno zakončit, nejčastější je svaření na připravené vlákno už opatřené konektorem (tzv. pigtail).
Optických konektorů je k dispozici mnoho druhů, většinou jednovláknových, ale existují i např. 24 a více vláknové, které se používají především v datových centrech (efektivní použití prostoru při vyšší hustotě vláken). Také optických vláken existuje více, obecně se dají rozdělit na singlemodová a multimodová. Nejvhodnější volba konkrétního vlákna a konstrukce kabelu vždy záleží na samotné instalaci.
Správnost instalace se provádí změřením vložného útlumu trasy pro signál o běžně používaných vlnových délkách.

Výhody a nevýhody optické sítě

Optické sítě jsou vhodný způsob propojení patrových rozvaděčů v rámci jedné budovy, pro vzdálenost větší, než 100 metrů nemají vhodnou alternativu. Vyrábíme předkonektorované optické trasy dle požadavků zákazníka

- nákladnější než metalické sítě
+ vysoká přenosová kapacita

+ odolnost vůči elektromagnetickému rušení

+ na delší vzdálenosti nemá alternativu