RYCHLÁ POPTÁVKA

Každá síť potřebuje náležitou péči, aby dlouho spolehlivě fungovala. Je vhodné provádět preventivní údržbu citlivých částí tak, aby nedošlo k výpadkům, které Vám znemoží práci a stojí tak mnohem více peněz.

Provádíme čištění optických konektorů

Nečistoty nahromaděné v datovém rozvaděči mohou značně zhoršit efektivitu chlazení aktivních prvků, což vede nejprve „pouze“ k vyšší spotřebě elektrické energie, postupně pak k jejich přehřívání a tedy možným výpadkům a rychlejšímu opotřebení.

U optických konektorů, které jsou dlouhodobě zapojeny v prostředí s vyšší prašností, může jejich znečištění vést k vyšší chybovosti datových přenosů. To může být problém zejména v datových centrech. Proto je vhodné optické konektory pravidelně čistit. To lze provést svépomocí, za použití k tomu určených nástrojů, ale pokud to není, například z kapacitních důvodů, možné, lze to nabídnout i jako službu.

Úprava a uspořádání datových rozveděčů

Mnoho datových rozvaděčů se vlivem postupného doplňování a provozních úprav stává spíše nepřehlednou spletí různých kabelů, zdrojů a krabiček, ve kterých se už nikdo nevyzná. Každá činnost v takovém rozvaděči znamená riziko rozpojení, vytržení, nebo jakéhokoliv jiného poškození stávajících rozvodů. Uspořádání rozvaděče pak přináší zpřehlednění a zefektivnění jakékoliv další práce s ním.

Opravíme počítačové i jiné datové sítě

Když už k poruše dojde, ať už v důsledku fyzického porušení nějakého kabelu, nebo postupné degradace některé části kabeláže, je třeba co nejdříve zjednat nápravu. Problém diagnostikujeme a navrhneme to nejlepší možné a také trvale funkční řešení. Samozřejmostí je profesionální provedení opravy.

Poskytujeme komplexní servis sítí v Praze a okolí

Pokud máte potřebu rozšíření Vaší stávající sítě, její úpravy, nebo řešíte problém s její funkčností, rádi Vám pomůžeme. Poskytujeme servis datových sítí v Praze pro domácnosti, firmy a organizace. Zajistíme:

  • Preventivní čištění optických konektorů
  • Úprava a uspořádání datových rozveděčů
  • Doplnění stávajících sítí