RYCHLÁ POPTÁVKA

S rozvojem komunikačních technologií se stále zvyšují nároky na datové sítě, jejich rychlost a spolehlivost. Proto je důležité věnovat řádnou péči jejich provedení, od návrhu správné topologie, přes dostatečnou kapacitu, až po odbornou instalaci jednotlivých komponent. Pouze takový přístup zajistí jejich dlouhodobou spolehlivou funkci, bez potřeby brzkých úprav a servisních zásahů.

Návrh a instalace metalických sítí

Strukturované kabeláže jsou neodmyslitelnou součástí infrastruktury každé firmy, organizace, vzdělávacího zařízení a stále častěji i domácnosti. Nainstalujeme vše, od datového rozvaděče a jeho příslušenství na jedné straně, přes uložení kabelů do trubek nebo lišt, až po zásuvku na straně druhé. Správnost zapojení každého portu je nakonec zkontrolována, pokud to zákazník požaduje, je možné provést měření certifikačním přístrojem.

Návrh a montáž optických sítí

Optické propoje se zpravidla používají k páteřnímu propojení rozvaděčů mezi jednotlivými patry, v rámci areálu, v případě datových center pak díky vysoké přenosové kapacitě i na poměrně krátké vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že existuje široká škála typů vláken, konstrukcí kabelů a typů konektorů, je velmi vhodné řešení předem konzultovat.

Příprava a instalace optických kabelů

Nabízíme zatahování optických kabelů a jejich zakončení odpovídajícím způsobem, typicky svařováním, samozřejmostí je následné proměření vložného útlumu.

Návrh a instalace bezdrátových sítí na klíč

Infrastruktura pro bezdrátové sítě je obvykle tvořena strukturovanou kabeláží, přičemž napájení je většinou řešeno prostřednictvím PoE, přes přívodní metalický kabel.

Nabízíme přípravu infrastruktury, instalaci Access Pointů a jejich připojení.

Konzultace zdarma

Kromě instalace kabeláže považujeme za samozřejmé, že se zákazníkem probereme zamýšlené řešení a pokud je to třeba, navrhneme řešení vlastní. V rámci toho provedeme obhlídku místa realizace a nezávaznou konzultaci. Při samotné realizaci se maximálně přizpůsobíme Vašim požadavkům.

  • nezávazná konzultace řešení
  • instalace rozvodů metalických, optických a bezdrátových sítí
  • ukončování metalických sítí
  • svařování optických sítí
  • měření parametrů metalických a optických sítí